Miljø

Vi i Invacare legger vekt på at vårt arbeid med verdier skal integreres i alle ulike faser av selskapets drift. Vårt fokus på integritet innebærer at vi skal drive vår virksomhet etter strenge etiske regler for å oppnå den gode kvaliteten vi skal ha på våre produkter.

Etisk handel

For å oppnå våre mål innen etisk handel er det viktig å holde en kontinuerlig og god dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører, og å stille strenge krav for å tilsikre at gjeldende regler blir overholdt. Invacare følger International Labor Organization (ILO) sine standarder for å påse at arbeidslover og miljøperspektiver blir ivaretatt på en forsvarlig måte i hele produksjonskjeden. Les mer om disse standardene på ethicaltrade.org.

Miljøfokus

Vår miljøpolicy pålegger alle i Invacare å arbeide aktivt for å nå de miljømål som er satt for de ulike deler av vår virksomhet. Våre fabrikker er sertifisert og produserer i henhold til ISO 13485:2016.

Våre ansatte i Norge skal utføre sine oppgaver på en miljøbevisst og ansvarlig måte, der energiforbruk, avfallshåndtering og aktivitetsplanlegging er fundamentert i etablerte og aksepterte rutiner. Flere av våre ansatte har gjennomgått grunnleggende opplæring i økonomisk og miljøvennlig kjøring i forbindelse med planlegging og utførelse av kjøreoppdrag/varelevering.

Invacare er medlem i El-retur for ansvarlig avhending og resirkulering av elektriske komponenter, samt Grønt punkt for miljøriktig innsamling og gjenvinning av plast og pappemballasje.