Softform Premier Active 2

Softform Premier Active 2 er en kombinasjonsmadrass som har et innlagt vekseltrykk mellom et lag profilert- og et lag stabiliserende høykvalitetsskum. Madrassen er velegnet til pasienter med middels eller høy risiko for å utvikle trykksår. Softform Premier Active 2 kan brukes med eller uten aktivering av vekseltrykket. Uten veksletrykket aktivert, beholder den posisjon som en statisk skummadrass for brukere med middels risiko for trykksår. Dersom brukeren har behov for en dynamisk madrass, kan man enkelt koble til en pumpe som gir madrassen en overflate med vekslende trykk som gir enda bedre trykkavlastning. Dette kan gjøres uten å flytte brukeren, slik at brukerens komfort ivaretas.


Brosjyremateriell (1)

Brukermanual (1)

Reservedeler (1)

Tester og sertifiseringer (1)