Vicair sitteputer

Invacare Vicair sitteputer gir en optimal kombinasjon av trykkavlastning og stabil posisjonering for brukere med middels til høy risiko for utvikling av trykksår. Serien består av en rekke puter fylt med flere hundre trekantede luftceller kalt SmartCells. Disse glir lett mot hverandre og former seg etter kroppens konturer, og resultatet er stabile puter som gir svært god trykkfordeling. De ulike putene er inndelt i ulikt antall kamre med forskjellig fyllgrad for å dekke behovene hos brukere med forskjellige posisjoneringsbehov. Vicair sitteputer er klinisk testet og er svært praktiske i bruk, ettersom de krever lite vedlikehold og ingen daglig kontroll.