Bariatri

Hjelpemidler for tyngre brukere

Bariatric Solutions logoHalvparten av alle nordmenn er overvektige, og hver femte er i kategorien «fedme» når vi legger Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon til grunn. Økningen i overvekt og fedme sees over hele verden. Overvekt gir økt risiko for både fysiske og psykiske plager, blant annet som følge av inaktivitet.

Invacare er klar over sitt ansvar overfor tyngre brukerne, og vi har derfor egne produkter som er større og mer stabile tilpasset denne gruppen. I tillegg kan vi bidra med kompetanse rundt tilpasning og forflytning.
Vårt mål er at hver enkelt bruker skal få et hjelpemiddel som øker deres selvstendighet, og bidrar til å realisere vår visjon «Making Life's Experiences Possible™».

Her finner du en oversikt over våre produkter med en maksimal brukervekt på 160 kg og oppover:

Elektrisk rullestol og scooterLenke til bariatribrosjyre i pdf-format
Storm4 Max  220 kg 
Comet HD 220 kg   
  
Manuelle rullestoler 
Rea Azalea Max  180 kg 
XLT Max  180 kg 
     
Senger 
SB 755 Wide  200 kg 
Octave  350 kg 
Etude Plus og Etude Plus Low 165 kg 
     
Madrasser
SoftAir Super 185 kg
SoftAir Excellence 200 kg 
MicroAir MA50 CE  180 kg 
Dacapo Heavy User Light  250 kg 
Dacapo Heavy User 350 kg
Vicair Academy 250 kg

Takheis og seil
Robin løftemotor til takheis 200 kg
Seil 200 kg
     
Ganghjelpemidler
DOLOMITE Maxi+  200 kg 
DOLOMITE Soprano  160 kg 
     
Hygienehjelpemidler    
Dusj- og toalettstol Aquatec Ocean XL 180 kg
Badekarheis Aquatec Orca XL 170 kg
Badekarbrett  Aquatec Marina XL 200 kg