Trykktesting av oksygenflasker

Økt intervall for trykktesting av flasker til Homefill II

Produktbilde: Homefill IIIntervall for trykktesting av flaskene til Homefill II har nå økt fra 5 til 10 år, med tilbakevirkende kraft.
Homefill II kompressor, kombinert med en Invacare-konsentrator, lar bruker selv fylle sine egne oksygenflasker. Dette gir økt fleksibilitet og frihet, ettersom brukeren da blir helt selvforsynt med oksygen. Konsentratoren dekker behovet innendørs, og flaskene er ideelle å ha med seg ute.

Siste nyheter