Softair Super og Softair Excellence

Softair Super og Softair Excellence dynamiske madrasser gir effektiv og komfortabel trykkavlastning til brukere med høy og ekstra høy risiko for å utvikle trykksår. Et tredelt vekseltrykksystem der hver tredje celle til enhver tid er uten luft gjør at huden frigjøres helt for trykk. Softair Super har 21 luftfylte celler hvorav 3 statiske celler i hodeseksjonen. Softair Excellence har 19 luftfylte celler hvorav 3 statiske celler i hodeseksjonen. I tillegg har den luftfylte sideceller som gir en stabil inn- og utstigning og sikkerhet ved bevegelse i sengen, og smalere celler i fotregionen for bedre trykkavlastning under hælene. Softair-pumpen er stillegående og kan stilles inn for både statisk og dynamisk trykk.