Våre kurs

Invacare ønsker å være en ressurs for våre kunder og samarbeidspartnere, og vi har lang erfaring med å holde kurs for ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Vårt mål er å gi kursdeltakerne økt fagkunnskap og praktiske tips til bruk i hverdagen.

Vel så viktig som det fysiske produkt, er kunnskap om hva som best passer den enkelte bruker og hvordan produktet kan brukes på en måte som utnytter produktets potensial til det beste for brukeren. Dette krever erfaring og kompetanse - det har vi, og vi deler den gjerne med deg.

Under følger en presentasjon av våre ulike kurstilbud, med kontaktinformasjon. Vi ser frem til å høre fra deg!

KURSOVERSIKT BILLED
 

MATRX RYGGSYSTEMKURS

ARBEID I OG RUNDT SENGEN

TEKNISK KURS

FORFLYTNING

ANTIDECUBITUS

POSISJONERING I KOMFORTRULLESTOL