Retningslinjer for personvern & Cookie

Redaktør

Du er logget på Invacares offisielle nettsted.
Dette nettstedet tilhører Invacare Norge AS:

Grensesvingen 9, Helsfyr, Postboks 6230 Etterstad, 0603 Oslo
Tlf.: 22 57 95 00

  • Redaktør: Eric Steira
  • Design og vedlikehold: Clever Age
  • Hosting: DIS

Klager, kommentarer og forespørsler mottas skriftlig.

Adgang til nettstedet www.invacare.no

Du (brukeren av dette nettstedet) bekrefter at du har den nødvendige kunnskap og utstyr til å bruke og få tilgang til nettstedet. Du skal sikre at datamaskinen du bruker ikke inneholder virus og at den fungerer som den skal.
Du bekrefter at du er blitt informert om at dette nettstedet er tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken, unntatt i tilfeller av force majeure, datarelaterte problemer og problemer tilknyttet kommunikasjonsnettverksstruktur eller problemer av teknisk art.

Vern av personopplysninger på nettstedet Invacare.no

Meldinger

Meldinger som sendes med e-post, kan fanges opp av uvedkommende. Legg derfor ikke ved unødvendige og fortrolige opplysninger i e-poster. Om du ønsker å sende slike opplysninger, skal de sendes med vanlig postgang.

Bruk av skjemaer

Opplysninger som du (frivillig) oppgir i skjemaene på dette nettstedet, brukes til å besvare dine forespørsler. Opplysningene brukes av Invacare International, som er ansvarlig for behandling av disse dataene til administrative og kommersielle formål. Med mindre annet står oppgitt, kan opplysningene videreformidles til andre virksomheter i Invacare Corporation eller tilknyttede virksomheter, som kan kontakte deg eller sende deg tilbud.
Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av eller motta informasjon fra Invacare International GmbH eller andre virksomheter i Invacare Corporation eller tilknyttede virksomheter, eller hvis du ønsker å få tilgang til, slette eller endre dine personopplysninger, kan du skrive til:

Grensesvingen 9, Helsfyr, Postboks 6230 Etterstad, 0603 Oslo
Tlf.: 22 57 95 00

Eller du kan sende en e-post til adressen: DPO@invacare.com

Personopplysninger som distribueres på nettstedet

De relevante personer er blitt informert om sine rettigheter. Det er gitt tillatelse til adgang til disse opplysningene på nettstedet. Retten til endringer forbeholdes Invacare.
Invacare behandler alle dine opplysninger fortrolig, og ingen opplysninger vil bli videreformidlet til tredjepart.

Opphavsrett - copyright

Brukere av dette nettstedet skal overholde gjeldende lovgivning om opphavsrett, behandling av data, vern av data og andre rettigheter. Brudd på disse kan medføre straffeansvar.

Brukere skal særlig unngå innsamling, indirekte bruk av og handlinger relatert til personopplysninger som er tilgjengelige via nettstedet, og som kan påvirke andres omdømme og krenke privatlivets fred.

Den generelle IT-strukturen samt programvare, tekster, animerte og statiske bilder, knowhow, dokumenter som kan lastes ned, ikoner, fotografisk materiale og alle øvrige komponenter på nettstedet tilhører Invacare International GmbH.

Full eller delvis gjengivelse av dette nettstedet er ikke tillatt i noen form uten etter uttrykkelig tillatelse fra Invacare International GmbH. Gjengivelse uten tillatelse vil bli betraktet som brudd på opphavsretten.

Det samme gjelder for databaser på nettstedet, som er beskyttet som immaterielle rettigheter ifølge bestemmelsene om intellektuell eiendomsrett i EU-direktivet av 11. mars 1996 om beskyttelse av databaser.

Varemerket "Invacare" og varemerker som tilhører tilknyttede virksomheter, samt logoer på nettstedet, er registrerte varemerker.

Full eller delvis gjengivelse av registrerte varemerker eller varemerker, herunder logoer som vises på nettstedet, er ikke tillatt uten etter uttrykkelig tillatelse fra Invacare International GmbH.

Ingen bruker av eller besøkende på nettstedet har tillatelse til å publisere lenker på nettstedet uten etter uttrykkelig forhåndstillatelse fra Invacare International GmbH.

Invacare Norge gjør sitt ytterste for å stille alle tilgjengelige og bekreftede opplysninger og/eller verktøy til rådighet for våre brukere, men Invacare Norge er ikke ansvarlig for feil, manglende tilgang til opplysninger og/eller eventuelle virus på nettstedet.

Invacare Corporation Personvern

Link til Invacare Corporation Personvern