Juridiske aspekter

Publisert Ons 09, 2020 Oppdatert: Man 03, 2022

A. Behandlingsansvarlig
B. Lenker til tredjepartsnettsteder
C. Lenker til nettsteder til datterselskaper eller tilknyttede selskaper
D. Adgang til nettstedet www.invacare.no
E. Opphavsrett - Copyright

Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018        Sist oppdatert: 25. mai 2018

A. Behandlingsansvarlig
Dette nettstedet («nettstedet») drives av Invacare International GmbH, som har sitt registrerte kontor på Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Sveits, registrert hos handelsregisteret og selskaper i Witterswil under nummeret CHE-109.561.251; og av Invacare AS, som har sitt registrerte kontor i Brynsveien 16, 0667 Oslo, Norge, registrert i Brønnøysundregisteret under nummeret 970 993 487, der begge opptrer i sin kapasitet som separate behandlingsansvarlige under gjeldende lover og bestemmelser om personvern (heretter «behandlingsansvarlig», «oss», «vi» eller «vår»). Du kan kontakte Invacare International GmbH eller Invacare AS på: telefon og kontaktskjema som finnes i bunnteksten på nettstedet.
 

B. Lenker til tredjepartsnettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparter som ikke er dekket av våre retningslinjer for personvern, for eksempel Facebook, Youtube, LinkedIn osv.

C. Lenker til nettsteder til datterselskaper eller tilknyttede selskaper

Dette nettstedet kan inneholde lenker til datterselskaper eller tilknyttede selskaper som ikke er dekket av våre retningslinjer for personvern, for eksempel Alber.

D. Adgang til nettstedet www.invacare.no

Du (brukeren av dette nettstedet) bekrefter at du har den nødvendige kunnskap og utstyr til å bruke og få tilgang til nettstedet. Du skal sikre at datamaskinen du bruker ikke inneholder virus og at den fungerer som den skal.
Du bekrefter at du er blitt informert om at dette nettstedet er tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken, unntatt i tilfeller av force majeure, datarelaterte problemer og problemer tilknyttet kommunikasjonsnettverksstruktur eller problemer av teknisk art.

 

E. Opphavsrett - Copyright

Brukere av dette nettstedet skal overholde gjeldende lovgivning om opphavsrett, behandling av data, vern av data og andre rettigheter. Brudd på disse kan medføre straffeansvar.
Brukere skal særlig unngå innsamling, indirekte bruk av og handlinger relatert til personopplysninger som er tilgjengelige via nettstedet, og som kan påvirke andres omdømme og krenke privatlivets fred.
Den generelle IT-strukturen samt programvare, tekster, animerte og statiske bilder, knowhow, dokumenter som kan lastes ned, ikoner, fotografisk materiale og alle øvrige komponenter på nettstedet tilhører Invacare International GmbH.
Full eller delvis gjengivelse av dette nettstedet er ikke tillatt i noen form uten etter uttrykkelig tillatelse fra Invacare International GmbH. Gjengivelse uten tillatelse vil bli betraktet som brudd på opphavsretten.
Det samme gjelder for databaser på nettstedet, som er beskyttet som immaterielle rettigheter ifølge bestemmelsene om intellektuell eiendomsrett i EU-direktivet av 11. mars 1996 om beskyttelse av databaser.
Varemerket "Invacare" og varemerker som tilhører tilknyttede virksomheter, samt logoer på nettstedet, er registrerte varemerker.
Full eller delvis gjengivelse av registrerte varemerker eller varemerker, herunder logoer som vises på nettstedet, er ikke tillatt uten etter uttrykkelig tillatelse fra Invacare International GmbH.
Ingen bruker av eller besøkende på nettstedet har tillatelse til å publisere lenker på nettstedet uten etter uttrykkelig forhåndstillatelse fra Invacare International GmbH.
Invacare Norge gjør sitt ytterste for å stille alle tilgjengelige og bekreftede opplysninger og/eller verktøy til rådighet for våre brukere, men Invacare Norge er ikke ansvarlig for feil, manglende tilgang til opplysninger og/eller eventuelle virus på nettstedet.