Teknisk avdeling

help_support_alert_quality

Teknisk avdeling

Invacare er et av landets største hjelpemiddelfirma, og er en profesjonell samarbeidspartner ved reparasjon, service, tilpasning og periodisk ettersyn av dine produkter. Invacare har sertifiserte teknikere som utfører disse tjenestene over hele landet. De blir løpende utdannet for å alltid være oppdatert på den seneste utviklingen innen hjelpemiddelbransjen. Våre tredjepartsleverandører er opplært og trent av oss, og har svært god kompetanse innen sine områder.

Kurs og opplæring

Teknisk avdeling tilbyr skreddersydde kurs for å møte deres behov, og ønsker å være en ressurs for kunden ved å øke deres kunnskap og bistå med produktopplæring. Vi har instruktører som er godkjent av produsent, og kan derfor tilby kurs og opplæring på ulike nivåer, til alle typer fagpersoner og teknisk personell. Les mer om kurs for elektriske rullestoler her, eller send en generell kursforespørsel her.

Serviceavtaler og periodisk ettersyn

Teknisk avdeling utfører årskontroller og periodisk ettersyn etter spesifiserte avtaler. Avtalene skal sikre levetiden til produktet, men ikke minst blir brukerens sikkerhet ivaretatt med jevnlig oppfølging av produktet. Jevnlig tilsyn gjør at kvaliteten ikke forringes. Alle kontroller og ettersyn blir godt dokumentert. Som kjøper er det viktig å være klar over at det for noen produktområder er lovpålagt med faste intervaller for ettersyn.

Send forespørsel

Vårt servicekonsept 

Lett tilgjengelig

Vi har som mål at du som kunde på enkleste og raskeste måte skal få den hjelp du trenger. Våre serviceteknikere og samarbeidspartnere skal lett kunne nås per telefon eller per e-post. All tilgjengelig dokumentasjon, om oss og om våre produkter, skal kunne lastes ned fra vår hjemmeside.

Rask respons

Alle henvendelser vil bli behandlet omgående. Basert på den informasjon vi mottar vil vi iverksette de tiltak som på raskest mulig måte retter feil som oppstår. Sammen
utarbeider vi en avtale, hvor garanterte tider for vår innsats, utsendelse av erstatningsdel og eventuell utplassering av erstatningsprodukt vil være spesifisert.

Forutsigbarhet

Når du overlater det tekniske ansvaret for dine produkter til oss, så vil vi sammen legge en plan for når, hvor og hvordan vi skal utføre tjenesten. I god tid før kontrolltidspunktet tar vi kontakt slik at nødvendige forberedelser kan igangsettes.

Kvalitet og miljø

Invacare ISO er sertifisert etter 13485:2016 produksjon og service medisinsk utstyr. Vi overvåker kontinuerlig feilstatistikk på leveringstid, produkter og tjenester og arbeider kontinuerlig med forbedring.Invacare Norge AS er miljøsertifisert til ISO 14001:2015. Vår miljøpolicy pålegger alle i Invacare å arbeide aktivt for å nå de miljømål som er satt for de ulike deler av vår virksomhet. Vi har gode og dokumenterte rutiner. Våre kunder kan være trygge på at vi utfører våre tjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

ISO_134851