Våre samarbeidspartnere

LARS_logo

 

Invacare AS er samarbeidspartner med Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

LARS er veldig stolte over å kunne samarbeide med Invacare. Vi anser Invacare som den viktigste strategiske samarbeidspartneren for fremtiden. Invacare har høy fagkompetanse med mange års erfaring i bransjen. Gjennom Küschall har de innovative rullestoler og vi forventer at det i nær fremtid vil komme enda flere spennende modeller fra Küschall.

En ryggmargsskade forandrer en persons liv – det kan være fysisk, emosjonelt og sosialt. Om du er nyskadet eller har levd med din skade over en tid, vil det alltid være spørsmål som dukker opp. 

«Landsforeningens formål er å ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av ryggmargsskader til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet.» 

I 2019 vil LARS lage til skreddersydde arrangementer for sine medlemmer. Vi vil ha to Aktivitetshelger, samt to fagdager innen BPA, to fagdager innen helse og to fagdager innen hjelpemidler. LARS er en landsdekkende organisasjon og våre arrangement vil være lokalisert på forskjellige plasser i landet. Vi har også ti lokallag som også har egne arrangementer. Som samarbeidspartner er man involvert i disse arrangementer og bidrar med produktkunnskap på aktive rullestoler, sitteputer og øvrige hjelpemidler.

 

 

Sunnaasstiftelsen_logo

Invacare AS er samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen

"Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliterings-behov fra hele landet."

- Marianne Holt Dybwad, Daglig leder

Sunnaasstiftelsen arrangerer årlig Camp Spinal - et konsept med motivasjons- og treningsleire som arrangeres for brukere med ryggmargsskader. Forskning viser at tiltaket gjør deltakerne tryggere på at de kan mestre sin nye livssituasjon, og at de, med enkle tilpasninger, kan leve et aktivt liv med arbeid, familie og venner. Camp Spinal er et landsdekkende tilbud, med fagfolk fra rehabiliteringsinstitusjoner over hele Norge. 

Vi i Invacare gleder oss til å delta på Camp Spinal arrangementene sammen med Sunnaasstiftelsen. Her bidrar vi med våre aktive rullestoler slik at alle som vil kan prøve ulike aktiviteter.