Våre samarbeidspartnere

LARS_logo

 

Invacare AS er samarbeidspartner med Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)

LARS er veldig stolte over å kunne samarbeide med Invacare. Vi anser Invacare som den viktigste strategiske samarbeidspartneren for fremtiden. Invacare har høy fagkompetanse med mange års erfaring i bransjen. Gjennom Küschall har de innovative rullestoler og vi forventer at det i nær fremtid vil komme enda flere spennende modeller fra Küschall.

En ryggmargsskade forandrer en persons liv – det kan være fysisk, emosjonelt og sosialt. Om du er nyskadet eller har levd med din skade over en tid, vil det alltid være spørsmål som dukker opp. 

«Landsforeningens formål er å ivareta ryggmargsskaddes interesser, og spre informasjon om følger av ryggmargsskader til alle. Foreningen skal dessuten arbeide for at ryggmargsskadde får et best mulig behandlingstilbud og en best mulig livskvalitet.» 

I 2019 vil LARS lage til skreddersydde arrangementer for sine medlemmer. Vi vil ha to Aktivitetshelger, samt to fagdager innen BPA, to fagdager innen helse og to fagdager innen hjelpemidler. LARS er en landsdekkende organisasjon og våre arrangement vil være lokalisert på forskjellige plasser i landet. Vi har også ti lokallag som også har egne arrangementer. Som samarbeidspartner er man involvert i disse arrangementer og bidrar med produktkunnskap på aktive rullestoler, sitteputer og øvrige hjelpemidler.

 

 

Sunnaasstiftelsen_logo

Invacare AS er samarbeidspartner med Sunnaasstiftelsen

"Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Vi finansierer, arrangerer og utvikler prosjekter innenfor områdene aktiv rehabilitering, innovasjon og forskning, som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet. Sunnaasstiftelsen har et høyt aktivitetsnivå. Innsamlede midler går direkte til dem vi er der for å hjelpe, og vi er stolte av at om lag 95kroner av hundrelappen innsamlet går direkte til formålet."

- Marianne Holth Dybwad, Daglig leder

Sunnaasstiftelsen har etablert en modell for aktiv rehabilitering – med årlige mestringscamper for personer med ryggmargs- og hjerneskade. Årlig gir stiftelsen i alt 200 brukere et tilbud om aktiv rehabilitering gjennom konseptene Camp Spinal- og Brain Camp. Tilbudene utvikles stadig og modellen om aktiv rehabilitering består per i dag av 7 forskjellige camper.  Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli i stand til å mestre hverdagen og leve gode aktive liv. I samarbeid med offentlige og private aktører utvikler Sunnaasstiftelsen prosjekter som bidrar til å nå dette målet.

Likepersonarbeid er en helt sentral del av stiftelsens tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne. De virkelig store spørsmålene kommer gjerne ikke før etter utskrivelse fra sykehus. Når det praktiske livet skal begynne og leves, kommer spørsmål som lettere diskuteres med en person som har vært i lik eller liknende situasjon selv. Likepersonsarbeid gjennom idrett og annen aktivitet bidrar til økt integrering i arbeid og sosialt liv, økt selvstendighet og et mer innholdsrikt liv.
Stiftelsen har supplert sine tilbud med gode digitale verktøy som supplerer og understøtter kjerneaktiviteten. Sunnaasstiftelsen viser stor omstillingsdyktighet når brukernes behov endres og har blitt en viktig stemme og samfunnsaktør i rehabiliteringsmiljøet i inn og utland.

Vi i Invacare gleder oss til å delta på arrangementene sammen med Sunnaasstiftelsen. Her bidrar vi med våre aktive rullestoler og fagkompetanse slik at alle som vil kan prøve ulike aktiviteter.