Om oss

Invacare AS har sitt virke innenfor helsesektoren og tilbyr bevegelseshjelpemidler til hjemmepleie, institusjoner og sykehus. Vi er en egen resultatenhet i et amerikansk konsern med datterselskaper over hele verden. Her i Norge er vi ca. 40 ansatte fordelt over hele landet. Flertallet sitter på hovedkontoret i Oslo, men vi er godt representert i resten av Norge, med kontorer også i Bergen og Trondheim, og et landsdekkende nett av lokale konsulenter.
 
Hos Invacare forener vi globale og lokale fortrinn; som en del av en verdensomspennende virksomhet har vi tilstrekkelige ressurser og bruker noen av verdens dyktigste spesialister når vi utvikler nye, innovative produkter. Samtidig har vi gjennom vår lokale forankring og tilstedeværelse kjennskap til, og forståelse for, de spesielle produktbehov og tradisjoner i Norge. Invacares verdier er integrert i alt vi foretar oss, og gjenspeiles blant annet i vårt arbeid med miljø og etisk handel.

Fra Scandinavian Mobility til Invacare

Det norske salgsselskapet var tidligere en del av den danske børsnoterte virksomheten Scandinavian Mobility, som Invacare overtok i 1999. Scandinavian Mobility var en virksomhet som med utgangspunkt i Skandinaviske tradisjoner og fremstillingsmetoder for hjelpemidler, utviklet, markedsførte og solgte produkter. Skandinavia var den absolutte hovedbase, men virksomheten hadde også datterselskaper i blant annet Tyskland, Holland og England.

Ved Invacares overtagelse i 1999 integrerte man de beste elementene fra de to virksomhetene, slik at man ivaretok respekten for de sterke Skandinaviske røttene, samtidig som man dro fordel av det å være en større, verdensomspennende virksomhet.

Invacares historie går helt tilbake til 1885, hvor firmaet Worthington begynte å produsere kjøretøy til funksjonshemmede. Opp gjennom årene har virksomheten og produktene endret seg mye, men rullestoler er fortsatt kjernen i virksomheten.

Et verdensomspennende selskap

Invacare er et veletablert konsern med hovedsete i Ohio, USA. Invacare Europa fungerer i dag som en selvstendig forretningsenhet, med Europeisk hovedkontor i Witterswil, Sveits. Virksomheten har med sine nåværende eiere eksistert i mer enn 30 år, og har gjennom årene utviklet seg til en verdensomspennede virksomhet. På verdensplan er vi over 4600 medarbeidere, og er representert i over 100 land, noe som sikrer et konstant fokus på videreutvikling av nye innovative produkter til glede for både brukere, hjelpere og faglig personale.