COVID-19: Brev fra Matthew Monaghan, Invacare CEO

Nyheter
Torsdag 19. Mars

COVID-19: Brev fra Matthew Monaghan, Invacare CEO

Meddelelse fra vår konsernsjef:

Covid-19_nyhet

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Hos Invacare strever vi alltid etter å yte den beste mulige pleie og omsorg til de som har bruk for det – det ligger i vår natur og i vår misjon. I takt med at situasjonen rundt COVID-19 har utviklet seg, er vi i enda større grad opptatt av å kunne levere hjelpemidler til de som trenger det. Vi har som virksomhet innført en rekke arbeids-og rutinemessige endringer, som gjør det mulig for oss fortsatt å ha et sikkert arbeidsmiljø, levere viktige hjelpemidler til våre kunder og yte en vesentlig støtte til fellesskapet. Det er viktig for oss å gjøre våre endringer så transparente og forståelige som mulig for deg.

Vår øverste prioritet er å fortsatt kunne hjelpe til der hvor det er behov. Vi er fortsatt tilgjengelig innenfor normal arbeidstid og arbeider med det antall medarbeidere som er nødvendig for å kunne ta imot ordrer og å produsere og sende viktige hjelpemidler fra våre forskjellige produksjons- og distribusjons sentre rundt omkring i verden. Produktkategoriene senger, madrasser og oxygen-hjelpemidler er særlig viktige i den aktuelle situasjon, og vi arbeider iherdig med å kunne etterkomme den store etterspørselen.

Av hensyn til våre medarbeideres sikkerhet, tar vi alle nødvendige forholdsregler og følger regjeringens og helsemyndighetenes anvisninger om å sørge for at våre arbeidsplasser er sikre. Utover dette benytter vi oss av teknologi som gjør at våre medarbeidere enten kan arbeide mer effektivt hjemmefra eller arbeide mer adskilt innenfor virksomhetens avdelinger under sikre og forsvarlige forhold.

Har du spørsmål, kan du få tak i oss på samme måte som du pleier. Vi vil oppfordre deg til først å besøke vår hjemmeside (www.invacare.no) for å få de mest aktuelle oppdateringer om den nåværende situasjon, du kan også kontakte kundeservice eller din lokale distriktsansvarlige.
 
Den aktuelle krisen berører oss alle lokalt og binder oss sammen globalt. Vi bestreber oss på å gjøre det beste ut av situasjonen for våre kunder og medarbeidere ved å støtte fellesskapet og våre partnere verden over. Vi skylder våre medarbeidere en stor takk, fordi de raskt har tilpasset seg de nye forhold og har funnet måter å fortsette vårt viktige arbeid på, slik at vi fortsatt kan være med på å dekke behovet for kvalitetshjelpemidler.

Vi følger situasjonen nøye, da den som kjent endrer seg raskt og på ulike måter rundt omkring i verden. Selv om det er vanskelig å se særlig langt inn i fremtiden, vil vi komme med oppdateringer når situasjonen krever det. Inntil da vil vi si takk for din kontinuerlig støtte og forståelse. Vi gleder oss over å kunne hjelpe våre medmennesker.

Ta godt vare på deg selv. 

Med vennlig hilsen

Matthew E. Monaghan
Chairman, President, CEO