Prisregulering fra 15.mars 2022

Nyheter

Prisregulering fra 15.mars 2022

Kjære kunde,

Invacare har som overordnet mål å være en solid, tilgjengelig og forutsigbar samarbeidspartner for våre kunder. Viktig for oss er å ha gode og relevante produkter, høy kompetanse og lokal tilstedeværelse for nærhet til kunder og brukere. Vi har de siste to årene holdt alle våre medarbeidere i jobb og drevet vår aktivitet innenfor de rammer, forskrifter og råd som til enhver tid er gitt nasjonalt og lokalt, nettopp for å kunne bistå der behovene har vært og når de har oppstått.

Pandemien og ettervirkningen av denne har vist seg å skape større utfordringer enn noen har kunnet forutse. Vedvarende knapphet på råvarer, produksjonsutfordringer på grunn av sykdom og smitteforebyggende tiltak og begrensninger i kapasitet på transport, har hver for seg skapt uforutsigbare leveringstider og sammen gitt dramatisk økte kostnader for produsenter og distributører i alle land og markeder.

For at vi fortsatt skal kunne leve opp til våre egne mål og våre kunders forventninger, ser vi oss av ovenstående nødt til å øke våre veiledende priser.

Fra 15. mars vil alle våre veiledende priser på komplette produkter justeres opp med 5%, mens reservedeler og tilbehør vil endres med inntil 15%.

De faste priser som er satt i rammeavtaler vil ikke påvirkes av denne prisøkningen.

Vennlig hilsen

Eric Steira

Nordisk Salgs- og Markedsdirektør, Invacare AS