- Stolte av å samarbeide med en norsk produsent – med stort fokus på bærekraft!

Nyheter

- Stolte av å samarbeide med en norsk produsent – med stort fokus på bærekraft!

Nattbord Sven - Bærekraftig og grønt produsert

1. februar startet nytt anbud på nattbord til Sykehusinnkjøp. Invacare har det nye nattbordet Sven med på avtalen – et moderne kvalitetsnattbord, produsert på en grønn og bærekraftig måte i Norge.
 

- Nattbord Sven er virkelig et kvalitetsnattbord som vi er stolte av - av flere grunner. Først og fremst er dette et nattbord av svært høy kvalitet, med mange smarte løsninger og tilvalg. I tillegg er nattbordet produsert hos Haugstad Møbel AS på Jæren – en møbelfabrikk med stort fokus på samfunnsbygging og sirkulærøkonomi. At produksjonen både er grønn og bærekraftig betyr mye for oss i Invacare. Det forteller Karianne Nyrud Jansen, Salgs- og Marketingsjef i Invacare Norge.
 

Les mer om nattbord Sven her

 

Haugstad Møbel AS holder til på Jæren, og er en tradisjonsrik møbelprodusent med blikket tydelig rettet fremover. Haugstad Møbel legger stor vekt på bærekraft i både drift og produksjon, og har implementert FNs bærekraftsmål i sin langsiktige forretningsplan. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette skal Haugstad Møbel være en del av, og gjøre sitt for at målene blir nådd. «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe», som de selv sier det.

- Vi er virkelig stolte av å samarbeide med en norsk produsent som Haugstad Møbel – som har blikket rettet fremover. Bærekraftige valg og grønn innovasjon er viktigere enn noen gang, og det må vi i Invacare være med på, fortsetter Nyrud Jansen. 

Returordning for møbler
Haugstad Møbel AS har returordning for alle våre møbler og innredninger som skal byttes ut av kunde. Møblene blir tatt inn til deres egen gründerfabrikk «Hubben» som er Haugstad Møbel AS sin læringsfabrikk og miljøfyrtårn. Alle møbler og innredninger tas i retur her, re-designes og får nytt liv til et nytt marked og nye kunder. Gjennom returordningen mottar «Hubben» møbler som ellers hadde blitt kastet. For eksempel kan stoler med slitt stoff trekkes om, og utslitte bord kan kappes og folieres. Andre møbler blir til råmateriale for Haugstad Møbels elevbedrifter som igjen skaper nye produkter av dem.

Sirkulær økonomi
Alt avfall i produksjonen går til energigjenvinning, som igjen skaper varme i produksjon og administrasjonsbygg. Materialer fra FSC-sertifisert skogbruk gir grønne produkter og lang levetid. Digitalisering i produksjonen gir dessuten renere og mer effektiv produksjon, med færre ressurser og mindre svinn: Alt produsert med 100 % ren energi. 

Resultatet av alt dette er redusert miljøavtrykk, redusert ressursbruk og mindre avfall. 

Bærekraft i Invacare

Vi i Invacare har valgt å ta et aktivt miljøansvar og jobber hver eneste dag for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Gjennom bærekraftige prosesser og aktiviteter ønsker vi å lede an og tilby tekniske hjelpemidler som tar hensyn til både mennesker og planeten.

Les gjerne mer om vårt bærekraftsarbeid her:

 

Les mer om bærekraft i Invacare