Fagdag om KOLS i Levanger

KOLS-nettverket arrangerer gratis kurs på Nord universitet i Levanger:

«Kolspasienten i fokus, med vekt på samhandling mellom kommune og sykehus» 
Målgruppen er tverrfaglig helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber med KOLS-pasienter i Helse Nord-Trøndelag.

Invacare er tilstede, så kom gjerne innom og lær mer om våre oksygenkonsentratorer Perfecto2 V, Platinum 9 og hjemmefyllesystem Homefill II.

Les mer om arrangementet på Helse Nord-Trøndelag sin hjemmeside.