Grenseløse idrettsdager i Skien

Barn, ungdom og unge voksne som har en funksjonsnedsettelse inviteres til en dag med mulighet for utprøving av mange idretter og aktivitetshjelpemidler.
Vi er selvfølgelig til stede, og gleder oss til å møte deg!

Sted: Skien fritidspark 
Tid:   09:30-13:30