Landsforeningen for ryggmargsskadde, Gjøvik

Landsforeningen for ryggmargsskadde arrangerer kjøredag/messe/utstilling på Gjøvik, og vi vil være til stede for å gi deg informasjon og veiledning om våre produkter. 

Sted: Nav Hjelpemiddelsentral
Tid:   09:00-13:00