Teknisk kurs Møre

Vi har lang erfaring med å holde kurs, og ønsker å bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere får økt fagkunnskap og praktiske tips til nytte i arbeidshverdagen. Vi tilbyr til enhver tid en rekke typer kurs, les gjerne mer om dette på våre kurssider.

Teknisk kurs - elektriske rullestoler
Målet med dagen er å øke kunnskapen om våre elektriske stoler mer inngående, kunne tilpasse seter og programmere ulike styrebokser.

Agenda:
Storm 4, TDX SP2 Low-rider, Chasswheel

- Teknisk gjennomgang
- Montering/ skru/ bytte deler/ tilbehør
- Programmering                                                                  

STED:
Baronen Hotell, Spjelkavik

TID:
09:00-15:00

Lunsj blir servert ca.12:00. Litt avhengig av program.