Tekniske kurs høsten 2015

Vi har lang erfaring med å holde kurs, og ønsker å bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere får økt fagkunnskap og praktiske tips til nytte i arbeidshverdagen. Vi tilbyr til enhver tid en rekke typer kurs, les gjerne mer om dette på våre kurssider. Denne høsten har vi ekstra fokus på tekniske kurs i elektriske rullestoler.

Teknisk kurs - elektriske rullestoler

Teknisk avdeling arrangerer kurs hovedsakelig rettet mot teknisk fagpersonell. Kursene kan imidlertid tilpasses etter behov, og fagpersonell som fysioterapeuter og ergoterapeuter kan også ha nytte av deler av kursinnholdet.

Aktuelle temaer:

– Praktisk/teknisk forståelse og arbeidsmetoder
– Feilsøking
– Programmering av Dynamic-elektronikk via PC og Wizard

Send en kursforespørsel her