Velkommen til fagdag for tekniske hjelpemidler

Velkommen til fagdag for tekniske hjelpemidler!
Nå har du mulighet til å få en oversikt over mye av det som finnes på markedet av hjelpemidler- på kort tid i ditt nærmiljø. 

Flere leverandører i Telemark går sammen om en felles fagdag med produktgjennomgang av tekniske hjelpemidler. Er du ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpemiddeltekniker, fra pleie og omsorg eller annet- da er det bare å ta turen innom og la deg inspirere.

TID/STED: Onsdag 06.11.2019, Kafé K i Porsgrunn, fra kl. 10:00 – 14:00
LUNSJ: Fra ca. kl. 12:00
PÅMELDING: På grunn av bevertning ønsker vi påmelding, e-post til tejohans@invacare.com. Påmeldingsfrist er 30.10.19.