Visning av manuelle rullestoler på avtale, Buskerud

Visning av manuelle rullestoler på ny avtale, gjennomgang og minimesse.

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud
         Buskerudveien 126, 3027 Drammen 
Tid:   09:00-14:00