Visning av manuelle rullestoler på avtale, Telemark

Visning av manuelle rullestoler på ny avtale, gjennomgang og minimesse.

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Telemark 
         Bedriftsvegen 46, 3735 Skien 
Tid:    09:00-15:00