Visning av manuelle rullestoler på avtale, Vestfold

Visning av manuelle rullestoler på ny avtale, gjennomgang og minimesse.

Sted: NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
         Borgeskogen 39,3160 Stokke
Tid:   09:00-15:00