Invacare leverandør i ny nasjonal avtale for oksygenkonsentratorer

Nyheter

Invacare leverandør i ny nasjonal avtale for oksygenkonsentratorer

Invacare Homefill II fyllesystem oksygen

Invacare har lang erfaring med å levere oksygenhjelpemidler til sykehus og sykehjem. Fra og med 1. juni er Invacare leverandør av produkter og tilbehør på en rekke ulike delområder i Nasjonal avtale for oksygenkonsentratorer med tilbehør hos Sykehusinnkjøp.

Avtalen gjelder fra 1. juni 2022 til 31. mai 2024, med mulighet til forlengelse i inntil to år.

Les vår katalog for oksygenkonsentratorer og tilbehør her. 

 

Platinum 9 (delområde 3)

Platinum 9 er en konsentrator til brukere med høyt oksygenbehov, med kapasitet på inntil 9 l per minutt. Platinum 9 har et dempet lydbilde og har en god og praktisk løsning for bytte av både finfilter og grovfilter. Konsentratoren er driftssikker, intuitiv og trygg og er enkel å transportere med seg i bil. Platinum 9 leveres klar til bruk til kunden.

Invacare Platinum 9 oksygenkonsentrator

Les mer om Platinum 9 her.

 

Homefill II (delområde 7)

Homefill II komprimerer enkelt og sikkert oksygen fra en Invacare-konsentrator inn i oksygenflaskene. Homefill II-systemet gir brukeren økt frihet og selvstendighet ved at man selv kan fylle sine bærbare okysgenflasker hjemme. Fyllesystemet kan benyttes som en konsentrator til pasient/bruker under fylling av flasker, slik at man kan få oksygen fra konsentratoren samtidig som flaskene fylles. Homefill overvåker dessuten oksygenrenheten, som igjen garanterer over 90 % oksygen i sylinderen. Flaskene har enkle og intuitive justeringsmuligheter for flow. Konsentratoren har også en praktisk lys- og lydindikator som utløses ved for lav oksygenkonsentrasjon. Homefill-systemet leveres med PerfectO2V, Homefill, stativ og 2 oksygenbeholdere.

Invacare Homefill II fyllesystem oksygen

Les mer om Homefill II her.

 

Tilbehør og reservedeler (delområde 10)

Her tilbyr vi en rekke varianter av flasker, nesekateter, forlengerslager, vesker m.m.

Les mer om vårt tilbehørssortiment her.