HomeFill II-systemet gir økt frihet og fleksibilitet, ettersom det gir brukeren mulighet til å selv fylle sine bærbare oksygenflasker. Homefill II komprimerer enkelt og sikkert oksygen fra en Invacare-konsentrator inn i oksygenflaskene. Dette gjør brukeren helt selvforsynt med oksygen; konsentratoren dekker behovet inne, og flaskene er ideelle å ha med i en veske eller ryggsekk til bruk ute. Homefill overvåker dessuten oksygenrenheten, som igjen garanterer over 90 % oksygen i sylinderen. Flaskene har enkle og intuitive justeringsmuligheter for flow. Konsentratoren har også en praktisk lys- og lydindikator som utløses ved for lav oksygenkonsentrasjon.