Retningslinjer for personvern & Informasjonskapsler

 1. Invacare personvernerklæring

 2. Invacare erklæring om informasjonskapsler

Innhold

I.Invacare personvernerklæring for EU, Sveits og Storbritannia (UK). 2
A.Ordliste. 2
B.Behandlingsansvarlig. 2
C.Formål 2
D.Omfang. 3
E.Kategorier av data som behandles, rettslig grunnlag og formål med databehandlingen. 3
E.1 Detaljer om databehandlingsaktiviteter. 3
E.2 Rettslig grunnlag for databehandlingsaktivitetene. 5
F.Legitime interesser som forfølges. 5
G.Mottakere av data og dataoverføring til et tredjeland. 5
G.1 Innenfor gruppen. 6
G.2 Tredjeparter. 6
H.Internasjonale dataoverføringer. 6
H.1 Innenfor gruppen. 7
H.2 Tredjeparter. 7
I.Dine rettigheter. 7
I.1 Innsynsrett. 7
I.2 Korrigering. 7
I.3 Sletting. 7
I.4 Innsigelse. 8
I.5 Begrensning. 8
I.6 Dataportabilitet. 8
I.7 Nekte å gi og tilbaketrekking av samtykke. 8
I.8 Separate behandlingsansvarlige. 8
J.Kontaktinformasjon for personvernombud (DPL) og rett til å fremme en klage. 8
II.Invacare EU-erklæring om informasjonskapsler. 10
A.Hva er informasjonskapsler?. 10
B.Bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologi på vårt nettsted. 10
B.1 Informasjonskapsler. 10
C.Slik kontrollerer du informasjonskapsler eller lignende teknologier. 11
 
 

Invacare personvernerklæring for  EU, Sveits og Storbritannia

Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018             Sist oppdatert: 1. desember 2023

A.Ordliste

Følgende begreper brukes i denne erklæringen og er definert her for avklaring:
«behandlingsansvarlig» betyr den enkeltperson eller juridiske person, offentlig myndighet, etat eller andre organ som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger; der formål og behandlingsmidler bestemmes av nasjonale eller EU sine lover eller forskrifter, behandlingsansvarlig eller spesifikke kriterier for dennes nominasjon kan være utpekt av nasjonal eller EU-lov;
«databehandler» betyr en enkeltperson eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig;
«den opplysningen gjelder» betyr en identifisert eller identifiserbar enkeltperson; en identifiserbar person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til et identifikasjonsnummer eller til en eller flere egenskaper som er spesifikke for hans fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet;
«FADP» betyr Swiss Federal Act on Data Protection (FADP);
«GDPR» betyr regulativ (EU) 2016/679 i Europaparlamentet og i rådet den 27. april 2016 om vern av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelighet av slike data (personvernforordning);
«personopplysninger» betyr all informasjon relatert til den opplysningen gjelder, slik det er definert i GDPR, UK GDPR eller FADP;
«UK GDPR» betyr forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet som komplimentert og supplert av og den endrede versjonen av UK Data Protection Act 2018;
«spesialkategorier av personopplysninger» betyr personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforening, genetiske data, biometriske data for det formål å entydig identifisere en enkeltperson, data om helsetilstand eller data om en enkeltpersons seksualliv eller seksuelle legning. 

B.Behandlingsansvarlig

Dette nettstedet («nettstedet») drives av Invacare International GmbH, som har sitt registrerte kontor på Neuhofweg 51, 4147 Aesch, Sveits, registrert hos handelsregisteret og selskaper i Basel-Landschaft under nummeret CHE-550.1.029.471-6; og av Invacare AS, som har sitt registrerte kontor i Brynsveien 16, 0667 Oslo, Norge, registrert i Brønnøysundregisteret under nummeret 970 993 487, der begge opptrer i sin kapasitet som separate behandlingsansvarlige under gjeldende lover og bestemmelser om personvern (heretter «behandlingsansvarlig», «oss», «vi» eller «vår»). Du kan kontakte Invacare International GmbH eller Invacare AS på: telefon og kontaktskjema som finnes i bunnteksten på nettstedet.
 

C.Formål

Vi tar beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor. For dette formålet har vi utviklet denne Invacare personvernerklæringen (denne «erklæringen») for EU, Sveits og Storbritannia som forklarer hvordan vi samler inn, bruker, oppgir, overfører, lagrer og på annen måte behandler dine data.
Denne erklæringen gjelder behandlingen av personopplysninger for besøkende på nettstedet fra EU, eller, der det er aktuelt, EU-medlemsstaten Sveits, eller Storbritannias eller sveitsiske databeskyttelseslover.

D.Omfang

Denne erklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger gjennom dette nettstedet, som er utviklet for bruk i den europeiske union («EU»), Sveits og Storbritannia (UK). Hvis du bor i EU, Sveits eller Storbritannia, vil gjeldende personvernlover og -forskrifter i ditt bostedsland være gjeldende. Hvis det er noen rettigheter gitt til deg under denne policyen som er i konflikt med eller ikke eksisterer under gjeldende personvernlover og -forskrifter, vil gjeldende personvernlover og -forskrifter gjelde. Hvis du velger å besøke våre andre nettsteder som er laget for bruk i andre regioner av verden (for eksempel vårt nordamerikanske nettsted www.invacare.com), vil personvernerklæringen på disse nettstedene gjelde for din bruk av disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å besøke nettstedene som er beregnet for bruk i ditt land.

E.Kategorier av data som behandles, rettslig grunnlag og formål med databehandlingen

 

E.1 Detaljer om databehandlingsaktiviteter

Avhengig av tjenestene som tilbys av nettstedet og brukes av deg, av dine valg og din konfigurasjon (med hensyn til informasjonskapsler og annen sporingsteknologi) av datamaskinen din, eller andre enheter som du bruker for tilgang til dette nettstedet, behandler den behandlingsansvarlige følgende personopplysninger om deg (dine «data»):

Formål med behandling Datakategorier Rettslig grunnlag for behandling i henhold til art. 6 og 9 av GDPR, og UK GDPR, og UK GDPR, og begrunnelse for behandlingen i henhold til art. 31 av FADP, slik tilfellet kan være Oppbevaringsperiode for data
For å svare på dine forespørsler sendt via «kontaktskjema» eller via e-post, telefon eller post Kontaktinformasjon (fornavn, etternavn, land, e-post), forespørselstype, korrespondanse Legitim interesse av å svare på dine spørsmål, forespørsler om dokumentasjon, for å gi deg tilstrekkelig støtte eller for å gi forespurt informasjon om våre produkter For den tiden det tar å behandle forespørselen din, men i alle fall senest én (1) måned etter at responsen er gitt
For å registrere deg for opplæring for fagpersoner som sendes via «opplæring» skjemaet Kontaktinformasjon, dato og innhold for opplæring
 
 
Helserelatert informasjon (dvs. restriksjoner angående mat for cateringformål)
Ditt samtykke, og om nødvendig, ditt uttrykkelige samtykke To (2) år fra og med datoen da dataene ble samlet inn eller din siste kontakt med oss
 
Helserelaterte data vil bli slettet etter opplæringen, men i alle fall senest én (1) måned etterpå
 
For å abonnere på noen av Invacare sin markedsføringskommunikasjon sendt via «abonnement» skjemaet, eller ved å huke av for legg meg til, i alle nettbaserte skjemaer Kontaktinformasjon, markedsføringspreferanser og korrespondanse Ditt samtykke To (2) år fra og med datoen da det ble samlet inn eller din siste kontakt med oss
 

 

For å opprette en konto for å få tilgang til selvbetjening for kunder (dvs. Invacare Professional området), for å få tilgang til profesjonelt innhold Legitimasjon og kontaktdetaljer Utførelse av kontrakt To (2) år fra og med datoen da dataene ble samlet inn eller din siste kontakt med oss
For å sikre tilgang til nettsiden selvbetjening for kunder Legitimasjon og stempelforbindelse Legitim interesse To (2) år fra og med datoen da dataene ble samlet inn eller din siste kontakt med oss
Statistiske formål og analytiske tjenester Tilkoblingslogg Legitime interesser av å sørge for sikkerhet og ytelse for nettstedet og forbedring av tjenester To (2) år fra og med datoen da dataene ble samlet inn eller din siste kontakt med oss
For å tilby siden på ditt foretrukne språk IP-adresse og språkinnstilling Legitim interesse av å tilpasse nettstedet i tråd med ønsket språkinnstilling To (2) år fra og med datoen da dataene ble samlet inn eller din siste kontakt med oss

 
For informasjon om informasjonskapsler og annen sporingsteknologi som brukes på dette nettstedet, vennligst se vår Invacare EU-erklæring om informasjonskapsler.

Data som er uunnværlig (for eksempel kontaktinformasjon for «kontaktskjema») for den behandlingsansvarlige for å oppfylle de formål som er beskrevet ovenfor, er merket med en stjerne på stedet der vi ber om det på de ulike sidene av nettstedet. Hvis du ikke fyller ut disse obligatoriske feltene, er det ikke sikkert at vi kan behandle forespørselen din og/eller gi deg de forespurte tjenestene.  Andre data er valgfrie, og du kan velge å oppgi dem eller ikke, men det gjør oss i stand til å bli bedre kjent med deg og til å forbedre vår kommunikasjon og våre tjenester.

E.2 Rettslig grunnlag for databehandlingsaktivitetene

Ifølge GDPR og UK GDPR artikkel 6 (1), må alle behandlingsaktiviteter ha et lovlig rettslig grunnlag.
Behandlingsaktivitetene som gjelder dine data, har ett av følgende rettslige grunnlag:

 • behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den opplysningen gjelder (dvs. nettsidens besøkende) er en del av, eller for å utøve handlinger på anmodning fra den opplysningen gjelder før inngåelse av en kontrakt;
 • behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt;
 • behandling er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den opplysningen gjelder, eller en annen enkeltperson;
 • behandling er nødvendig i forbindelse med legitime interesser den behandlingsansvarlige eller en tredjepart søker å oppnå, som er angitt i formålsdelen (for eksempel for å hindre bedrageri, for informasjonssikkerhet eller administrative formål eller for å rapportere potensielle forbrytelser). Vi vil aldri behandle dine data der disse interessene overstyres av dine egne interesser eller av dine grunnleggende rettigheter og friheter.
 • behandling er nødvendig for å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt den behandlingsansvarlige; og
 • den opplysningen gjelder har gitt samtykke til behandlingen av hans eller hennes data for ett eller flere spesielle formål. 

I tillegg til ovennevnte, ved behandling av spesialkategorier av personopplysninger, baserer vi slik behandling på ett av følgende rettslige grunnlag, som beskrevet i artikkel 9 i GDPR:

 • den opplysningen gjelder har gitt uttrykkelig samtykke til behandlingen av hans eller hennes data for ett eller flere spesielle formål; eller
 • behandlingen er nødvendig for opprettingen, utøvelsen eller forsvaret av rettslige krav.

I henhold til FADP artikkel 31 skal behandlingsaktiviteter begrunnes. Behandlingsaktivitetene vedrørende dine data har en av følgende begrunnelser: ditt samtykke, en overordnet privat eller offentlig interesse eller ved lov, og/eller våre overordnede interesser, som behandlingsansvarlig, som inkluderer:

 • behandling i direkte forbindelse med inngåelsen eller utførelsen av en kontrakt med deg;
 • behandling for konkurranseformål som ikke er avslørt til tredjeparter, bortsett fra til andre Invacare-konsernselskaper og avdelinger (som markedsføring, IT og salg);
 • behandling for å verifisere din kredittverdighet, forutsatt at: behandlingen ikke involverer sensitiv personlig profilering eller høyrisikoprofilering, dataene blir kun utlevert til en tredjepart for å oppfylle en kontrakt med deg, dataene ikke er eldre enn ti år, og du er myndig;
 • behandling på profesjonelt grunnlag utelukkende for publisering i en redigert del av et periodisk publisert medium eller dataene brukes utelukkende av oss som et personlig arbeidsinstrument uten publisering;
 • behandling som ikke er spesifikk for deg for formål med forskning, planlegging og statistikk, forutsatt: Dataene anonymiseres så snart formålet med behandlingen tillater det, eller vi iverksetter rimelige tiltak for å forhindre din identifikasjon dersom anonymisering er umulig eller krever en uforholdsmessig innsats , avsløres alle sensitive data til tredjeparter på en måte som du ikke blir identifisert, og hvis det ikke er mulig, iverksetter vi tiltak for å sikre at tredjepartene kun behandler dataene for ikke-personlige relaterte formål, og at resultatene publiseres i slike en måte at du ikke blir identifisert;
 • behandling av dine data hvis du er en person av offentlig interesse, og behandlingen er knyttet til dine offentlige aktiviteter.

F.Legitime interesser som forfølges

Da vi er et selskap som ønsker å produsere og distribuere innovative medisinske produkter for hjemmebruk og langsiktig pleie, som fremmer restitusjon og en aktiv livsstil, må vi noen ganger behandle dine data for å forfølge våre legitime næringsinteresser, for eksempel for å hindre bedrageri, informasjonssikkerhet, administrative formål eller rapportering av mulige forbrytelser. Hva våre legitime interesser består av, er beskrevet i del E.1. Vi vil ikke behandle dine data der disse interessene overstyres av dine egne interesser eller av dine grunnleggende rettigheter og friheter.
 

G.Mottakere av data og dataoverføring til et tredjeland

Dine data behandles av den behandlingsansvarlige. Dine data blir overført innenfor gruppen eller gjøres tilgjengelig for våre tjenesteleverandører, som støtter oss med hensyn til våre databehandlingsaktiviteter og andre mottakere for alle formål som er angitt ovenfor i del E.1, som angitt nærmere nedenfor.

G.1 Innenfor gruppen

Vi deler også dine data med andre selskaper og avdelinger i Invacare gruppen (for eksempel markedsføring, IT og salg), for alle formål angitt i del E.1. En liste over selskaper i Invacare gruppen er tilgjengelig på http://www.Invacare.com/cgi-bin/imhqprd/global.jsp.

G.2 Tredjeparter

Mottaker Datakategori Formål med databehandlingen
Tjenesteleverandører innenfor informasjonsteknologi som tilbyr drift av nettsteder; 
Tjenesteleverandører innenfor markedsføring som tilbyr utvikling av nettsteder
Kontaktdetaljer Se behandlingsformål i del E.1
Tjenesteleverandører innenfor informasjonsteknologi som tilbyr drift av nettsteder; 
Tjenesteleverandører innenfor markedsføring som tilbyr utvikling av nettsteder
IP-adresse For å få tilgang til mikronettstedene til Invacare på ditt foretrukne språk
Tjenesteleverandører innenfor informasjonsteknologi som tilbyr drift av nettsteder; 
tjenesteleverandører innenfor markedsføring som tilbyr utvikling av nettsteder
Tilkoblingslogg Se behandlingsformål i del E.1

 

 
Den behandlingsansvarlige deler også dataene dine med tredjeparter dersom slik deling er pålagt ved lov, av et lovfestet krav eller av en rettslig kjennelse, eller hvis denne delingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den opplysningen gjelder eller en annen enkeltperson eller for å opprette, utøve eller forsvare rettslige krav, enten i rettssaker eller i administrative eller utenomrettslige forhandlinger.
 

H.Internasjonale dataoverføringer

På grunn av vår virksomhets globale natur er noen av mottakerne av dataene dine lokalisert i utlandet, inkludert i tredjeland utenfor EØS-området, som ikke tilbyr et tilfredsstillende nivå når det gjelder beskyttelse av personopplysninger. Du finner listen over tredjeland som har blitt offisielt anerkjent av Europakommisjonen for å tilby et tilfredsstillende nivå av beskyttelse. Dette inkluderer Sveits.

H.1 Innenfor gruppen

Internasjonale dataoverføringer innenfor gruppen, vil være til land hvor Invacare har kontorer, inkludert Sveits og USA. Overføringer til Sveits er basert på Europakommisjonens avgjørelse om tilfredsstillende nivå (se her). Overføringen av dine data utenfor EØS til USA finner sted på grunnlag av Invacare sin EU-U.S. sertifisering Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) og Swiss-U.S Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF). For å lære mer om EU-U.S. DPF, Swiss-U.S. DPF og UK-utvidelsen til EU-U.S. DPF, og for å se våre sertifiseringer se her.

H.2 Tredjeparter

Noen av de tredjepartene som vi deler data med, ligger også utenfor EØS.
Overføringer til tredjeparter i tredjeland utenfor EØS skjer ved hjelp av en dataoverføringsmekanisme som er akseptabel under gjeldende personvernlover, slik som EU-U.S. DPF, Swiss-U.S. DPF og UK-utvidelsen av EU-U.S. DPF, for overføringer til selvsertifiserte amerikanske organisasjoner (se her), EU sine standard kontraktsmessige klausuler (se her), bindende regler for firmaer (se her), godkjente etiske retningslinjer og sertifiseringer eller i helt spesielle tilfeller på grunnlag av tillatte lovbestemte unntak. 
Vennligst kontakt EUprivacy@invacare.com, hvis du ønsker å motta mer informasjon, eller, der den er tilgjengelig, en kopi av den relevante dataoverføringsmekanismen.

I.Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lover om personvern, har du følgende rettigheter i forhold til dine personopplysninger:

I.1 Innsynsrett

Du har rett til innsyn. dvs.: retten til å få bekreftet fra den behandlingsansvarlige hvis dine personopplysninger behandles, tilgang til dine personopplysninger og den relevante informasjonen om slik behandling som fastsatt av gjeldende lover om personvern. Du har også rett til å få en kopi av personopplysninger under behandling fra den behandlingsansvarlige.

I.2 Korrigering

Du har rett til å rette opp. dvs.: retten til å få den behandlingsansvarlige, uten ugrunnet forsinkelse, til å rette opp i unøyaktige og komplettere ufullstendige personopplysninger om deg.

I.3 Sletting

Du har rett til å fjerne (dvs. slette) dine personopplysninger som innehas av den behandlingsansvarlige: dette betyr at du har rett til å kreve at den behandlingsansvarlige sletter personopplysninger om deg, uten ugrunnet forsinkelse, når ett av følgende grunnlag gjelder:

 • personopplysningene ikke lenger er nødvendige med hensyn til de formål de ble samlet inn for, eller på annen måte behandlet;
 • du trakk tilbake samtykket som databehandlingen er basert på, og det er ingen andre rettslige grunnlag for behandlingen;
 • du motsetter deg databehandlingen og det er ingen overstyrende legitime og overbevisende grunnlag for behandlingen;
 • personopplysningene er ulovlig behandlet;
 • personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse i EU eller et EU-medlemsland som den behandlingsansvarlige er underlagt.
   

I.4 Innsigelse

Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon.
 
Du kan også motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i markedsføringsøyemed, når som helst.
 

I.5 Begrensning

 
Du kan be den behandlingsansvarlige om å begrense behandlingen hvis:

 • du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 • den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysninger i forbindelse med behandlingen, men de er nødvendige for deg for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav;
 • du motsetter deg behandlingen av dine personopplysninger basert på offentlig eller legitim interesse – for perioden vi trenger for å verifisere din forespørsel.

 

I.6 Dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene om deg, som du har oppgitt til den behandlingsansvarlige, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse dataene til en annen behandlingsansvarlig uten hinder fra den første behandlingsansvarlige.
 

I.7 Nekte å gi og tilbaketrekking av samtykke

Du står fritt til å nekte å gi samtykke, og du kan trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen når som helst uten noen uheldige negative konsekvenser. Lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger som skjedde før tilbaketrekningen av ditt samtykke, vil ikke bli berørt.
 

I.8 Separate behandlingsansvarlige

De behandlingsansvarlige enhetene fungerer som separate behandlingsansvarlige, slik at du kan utøve dine rettigheter fastsatt i denne erklæringen i forhold til og mot hver av dem. De behandlingsansvarlige enhetene som fungerer som separate behandlingsansvarlige har inngått en avtale som gjenspeiler deres respektive roller og relasjoner. Vennligst kontakt EUprivacy@invacare.com hvis du vil vite mer om denne avtale avtalen.
 

J.Kontaktinformasjon for personvernombud (PL) og rett til å fremme en klage

Du kan utøve dine rettigheter beskrevet i del I ovenfor når som helst ved å kontakte:

Invacare International GmbH
Att: Privacy Lead (PL)
Neuhofweg 51
4147 Aesch
Switzerland

Invacare AS
Ved: Privacy Lead (PL)
Brynsveien 16
0667 Oslo
Norge
E-postadresse: EUprivacy@invacare.com
 

Invacare Poirer SAS
Att: Privacy Lead
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France
 
Skulle du ha noen spørsmål om innsamling og behandling av dataene dine av den behandlingsansvarlige, kan du kontakte oss på samme adresse som nevnt ovenfor.
Du kan også ta opp enhver klage med datatilsynet, spesielt i den EU-medlemsstaten der du bor, på arbeidsstedet, eller der hvor problemet som er gjenstand for klagen oppstod, med hensyn til hvordan den behandlingsansvarlige samler inn og behandler dataene dine.

 

II.Invacare EU-erklæring om informasjonskapsler

Ikrafttredelsesdato: 25. Mai 2018             Sist oppdatert: 1. desember 2023
 
Dette nettstedet ("nettstedet") drives av Invacare International GmbH, som har sitt registrerte kontor på Neuhofweg 51, 4147 Aesch, Sveits, telefon og kontaktskjema finnes i bunnteksten på nettstedet, registrert hos handelsregisteret og selskaper i Basel-Landschaft under nummeret CHE-550.1.029.471-6; og av Invacare AS, som har sitt registrerte kontor I Brynsveien 16, 0667 Oslo, Norge, registrert i Brønnøysundregisteret under nummeret 970 993 487, (heretter «behandlingsansvarlig», «oss», «vi» eller «vår»).
 

A.Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på datamaskinen eller den mobile enheten din, når du besøker nettstedet. Den gjør det mulig for nettstedet å huske handlinger og preferanser (for eksempel pålogging, språk, skriftstørrelse og andre visningsinnstillinger) i en tidsperiode, slik at du slipper å angi dem inn på nytt når du kommer tilbake til nettstedet eller blar gjennom fra én side til en annen.
 

B. Bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologi på vårt nettsted

Vi bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi for å gi deg informasjon tilpasset dine interesser og basert på ditt bruk, for å ha besøksstatistikk, for å administrere vårt nettsted og for å optimalisere brukeropplevelsen på nettstedet.

B.1 Informasjonskapsler

Informasjonskapslene vi bruker for nettstedet er:
Viktige informasjonskapsler eller strengt nødvendige informasjonskapsler (førstepartsinformasjonskapsler):
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler for å lette ditt besøk. Disse informasjonskapslene er avgjørende for å drive nettstedet eller lagre din brukerpreferanse. For eksempel blir de brukt til å lagre foretrukket språk som brukes til å se gjennom nettstedet vårt, til å huske dine preferanser, og for å balansere besøkets belastning på våre nettstedsservere. Disse informasjonskapslene er gyldige enten for øktens varighet, eller for grensen på tretten (13) måneder.
Ikke-essensielle informasjonskapsler (informasjonskapsler fra tredjepart):
Analytiske informasjonskapsler
Vi bruker også informasjonskapsler til å hjelpe oss med statistiske formål og analytiske tjenester, for eksempel hvor mange besøk vi har på nettstedet vårt, for en registrering av samlet antall besøk. Vi kobler ikke informasjonen som er lagret i informasjonskapslene til noen av personopplysningene du sender inn når du er på vårt nettsted.
Disse informasjonskapslene er for det meste informasjonskapsler fra tredjepart, og lagres ikke av oss. Vi foreslår derfor at du besøker nettstedene til disse tredjepartene for å finne ut mer om de lagrede informasjonskapslene og hvordan de håndteres. 
Informasjonskapsler for deling (sosiale lenker)
Vårt nettsted inneholder også lenker til sosiale medier-nettsteder. Når du bruker disse del-knappene, kan en informasjonskapsel fra tredjepart installeres eller andre teknologier kan brukes.
Vennligst les personvernerklæringen til disse sosiale medier-nettstedene for å sikre at du er klar over dine rettigheter og bruksformålet deres, spesielt reklame, og om besøksinformasjon de kan samle inn via disse programknappene.

C.Slik kontrollerer du informasjonskapsler eller lignende teknologier

Du kan trekke tilbake, kontrollere, slette eller avvise informasjonskapsler slik du ønsker – for detaljer, se aboutcookies.org. Mens de fleste nettlesere i utgangspunktet er konfigurert til å godta informasjonskapsler, kan du slette alle informasjonskapsler som allerede er på datamaskinen din, og du kan stille inn de fleste nettlesere til å hindre dem fra å bli installert og varsle deg når du har mottatt en informasjonskapsel. Hvis du gjør dette, kan det imidlertid hende at du må justere noen innstillinger manuelt hver gang du besøker nettstedet vårt. Det er viktig å merke seg at du kanskje ikke kan bruke visse funksjoner på nettstedet vårt.
Vennligst se tredjeparts-nettstedene nedenfor for å trekke tilbake, kontrollere, slette eller avvise informasjonskapsler;
X: help.twitter.com/en/safety-and-security#ads-and-data-privacy
Facebook: facebook.com/policies/cookies
YouTube: policies.google.com/privacy?hl=en
Pinterest: help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data
Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Les våre juridiske aspekter her.