Garanti og reklamasjon

help_support_alert_quality

Garanti og reklamasjon

Invacare er totalleverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med å levere kvalitetsprodukter til hjemmepleie, institusjoner og sykehus i Norge. Vårt mål er å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne med å gjenopprette og opprettholde en aktiv livsstil.

Reklamasjon og garanti

Invacare AS har etablerte rutiner som skal sikre best mulig kontroll på vareflyten ved garanti og reklamasjon på våre produkter, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre disse rutinene. For å få en velfungerende prosess og for å gi våre kunder best mulig service, er det viktig at våre kunder gir nødvendig dokumentasjon.

Ved garanti og reklamasjoner må kunden ta kontakt med vår selger eller kundeservice. Vi vil da vurdere saken og gi en tilbakemelding på hvordan saken skal håndteres og løses.
 
Ved retur av defekt del ønsker vi at du som kunde bruker skjemaet for retur, garanti og reklamasjon. Dette skjemaet må fylles ut og følge varen(e) som returneres.

Retursendingen som gjelder reklamasjon og garanti sendes med Invacare sin transportør med vårt kundenummer til:

Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 OSLO

Hvis defekt del ved reklamasjon og garantier ikke blir returnert som avtalt vil Invacare AS sende faktura på denne varen. For spørsmål, ta kontakt med kundeservice på telefon: +47 22 57 95 00, eller e-post.

Ved mottak av vare

Invacare ønsker å levere kvalitet til våre kunder, og vi vil derfor informere om hvilkt ansvar og regler som gjelder ved mottak av varer. Med mange leveringer daglig vil det fra tid til annen oppstå situasjoner med feilleveringer, manko eller skade på varer ved transport. Det er da viktig at mottaker er klar over at en ved signering ved mottak av varer har et ansvar for å sjekke at varene er riktige og uten skade. Alle feilleveringer, manko og transportskader meldes til kundekontakt i Invacare så raskt som mulig! Her er en oversikt og frister som gjelder ved feilleveringer, manko og skade, og hvilken informasjon som er nødvendig ved innmelding av disse:

1. Feilleveringer

Hvis du får en leveranse som ikke skal til deg skal dette rapporteres til sjåfør ved levering. Primært skal denne leveransen da returneres med samme bil, men hvis man likevel må motta leveransen skal man umiddelbart gi beskjed til Invacare slik at vi kan spore denne leveransen og notere at dette er en feillevering på håndterminal/fraktbrev.

2. Avvik i kolliantallet - manko

Mottaker kvitterer for det antall kolli som mottas på sjåførens håndterminal/fraktbrev
Eksempel på kvittering med kolliavvik: Mottatt 7 av 8 kolli + underskrift. Kontakt Invacare slik at vi kan registrere manko hos transportør.

3. Skade som oppdages ved utlevering

Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal/fraktbrev.
Eksempel på kvittering med skade: En maskin med bulket deksel + underskrift. Kontakt Invacare slik at vi kan registrere skade, og la gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart.

4. Skade som oppdages etter utlevering (skjult skade)

Dersom varen blir levert kl 1300, vil fristen bli kl 0900 neste arbeidsdag. Kontakt Invacare slik at vi kan registrere skaden.
Melding om skade skal inneholde følgende:

  • Navn på transportør og sendingsnummer
  • Mottakssted og dato for mottak av sendingen
  • Innkjøpsnummer (PO) og/eller ordrenummer (SO)
  • Antall kolli som er skadet/mangler og hvilke varer dette gjelder
  • Beskrivelse av skaden
  • Dokumenteres med bilder av emballasjen og skade med dato og tidspunkt (hvis mulig)

Kontakt ved skade 22 57 95 00 / norway@invacare.com