Kvalitet og miljø

Vi i Invacare legger vekt på at vårt arbeid med verdier skal integreres i alle ulike faser av selskapets drift. Vårt fokus på integritet innebærer at vi skal drive vår virksomhet etter strenge etiske regler for å oppnå den gode kvaliteten vi skal ha på våre produkter.

Etisk handel

For å oppnå våre mål innen etisk handel er det viktig å holde en kontinuerlig og god dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører, og å stille strenge krav for å sikre at gjeldende regler blir overholdt. Invacare følger International Labor Organization (ILO) sine standarder for å påse at arbeidslover og miljøperspektiver blir ivaretatt på en forsvarlig måte i hele produksjonskjeden. Les mer om disse standardene på ethicaltrade.org.
 

Factlines

Leverandørkjedeoppfølging - Factlines 

 

Kvalitet og Miljø

Invacare AS ISO er sertifisert etter 13485:2016 produksjon og service medisinsk utstyr. Vi overvåker kontinuerlig feilstatistikk på leveringstid, produkter og tjenester og arbeider kontinuerlig med forbedring. Vi har gode og dokumenterte rutiner. Våre kunder kan være trygge på at vi utfører våre tjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Invacare Norge AS er miljøsertifisert til ISO 14001:2015. Vår miljøpolicy pålegger alle i Invacare å arbeide aktivt for å nå de miljømål som er satt for de ulike deler av vår virksomhet.

 

Kvalitetspolicy

 

Vårt mål i Invacare er å skape innovative og effektive løsninger for våre kunder og brukere. Som en del av vår hverdag er vi enige om, både på individplan og som et team, å opprettholde nødvendige standarder. Disse standarder sikrer vår innsats i å være effektive og strukturerte, og sørger for at våre produkter både er sikre, pålitelige og effektive.

I kjernen av vår virksomhet er det kvalitetssystemet som styrer hvordan vi arbeider for å oppnå bærekraftige resultater – hvordan vi konsekvent oppfyller behovene til forbrukerne hver dag og i alle deler av vår virksomhet. Vi ser på leverandørkvalitet som en del av vårt arbeid og samarbeider med våre leverandører for å effektivt å løse vårt arbeid med å levere sikre, pålitelige og veldokumenterte produkter og tjenester i overenstemmelse med virksomhetens og kundens krav. Kvalitetssystemet danner et rammeverk for å etablere og gjennomgå kvalitetsmål, og for kontinuerlig forbedring av det vi gjør. Som en del av kvalitetspolitikken er vi alle enige om å bli inspirert av reguleringene som binder oss til behovene til folkehelsen og til de som bruker våre produkter.

Vi er alle enige om å støtte en kultur hvor vi ønsker å overgå de krav som stilles – dette fordi vi forstår viktigheten av å være en ledende virksomhet innenfor medisinsk utstyr og hjelpemidler. Vi vet at ved å gjøre dette bra, har vi en fordel. Vi er enige om å finne måter å utvikle oss på med hensyn til vårt kvalitetssystem og de gjeldende regulatoriske krav. Vi vil være grundige og fleksible. Vi vet at uansett størrelsen på administrative prosesser, kan det ikke erstatte gode beslutninger og eget ansvar. Ingen prosesser er effektive hvis de ikke er logiske, gjentas flere ganger eller er enkle å forstå. Vi er åpne for inspeksjon av vårt arbeid og hvordan vi kan bli enda bedre. Vi er enige om å fortsette trening og nyutvikling for å gjøre oss bedre. Vi vil gjøre dette som ansvarlige medarbeidere i en kultur som er åpen, transparent og til å stole på.

Matthew E. Monaghan, Chairman, President og CEO

ISO_134851

ISO Sertifikat

Miljøfokus

Vår miljøpolicy pålegger alle i Invacare å arbeide aktivt for å nå de miljømål som er satt for de ulike deler av vår virksomhet. Invacare Norge AS er miljøsertifisert til ISO 14001:2015.

Våre ansatte i Norge skal utføre sine oppgaver på en miljøbevisst og ansvarlig måte, der energiforbruk, avfallshåndtering og aktivitetsplanlegging er fundamentert i etablerte og aksepterte rutiner. Flere av våre ansatte har gjennomgått grunnleggende opplæring i økonomisk og miljøvennlig kjøring i forbindelse med planlegging og utførelse av kjøreoppdrag/varelevering.

Invacare er medlem i El-retur for ansvarlig avhending og resirkulering av elektriske komponenter, samt Grønt punkt for miljøriktig innsamling og gjenvinning av plast og pappemballasje.
 

Miljøpolicy

 

Invacare AS sine aktiviteter påvirker miljøet. Vi tar derfor miljøansvar og jobber for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom å tilby tekniske hjelpemidler som tar hensyn til både mennesker og miljø.

For oss i Invacare AS er det en selvfølge å overholde lovkrav og andre krav som stilles til oss i forhold til salg, lagring, inspeksjon, distribusjon og service av medisinsk utstyr for rehabilitering for kategoriene bevegelse, hvile, respirasjon og hygiene.

Hver eneste dag jobber vi for å forbedre vår miljøprestasjon gjennom:

  • Jobbe for kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner
  • Energieffektive og miljøvennlige transportløsninger gjennom valg av samarbeidspartnere, type transportmiddel vi selv disponerer, samt koordinere og samlaste for optimal kapasitetsutnyttelse 
  • Sammen med kunde etterstreber vi å finne den minst miljøbelastende løsning som tilfredsstiller kundens behov, og vurderer fortløpende om et produkt skal repareres eller erstattes med et nytt  
  • Opplæring og bevisstgjøring i hele organisasjonen 
  • Emballasje og avfallshåndtering
  • Unngå bruk av unødvendig mye miljøbelastende materiale, og i kommunikasjon med kunde velge digitale løsninger for å unngå unødvendig bruk av papir 
  • Søke og velge miljømerkede produkter og forbruksmateriell
  • Fortrinnsvis velge miljøsertifiserte leverandører og andre samarbeidspartnere

For å bevise dette har vi implementert ISO 14001 miljøledelsessystem.

Norsk Miljøpolicy 2020 

Eric Steira, Nordic Sales- and Marketing Director

Kiwa+NA_9001

Sertifikat ISO 14001:2015